• بهترین خودت باش-مدیریت قلب و روح

  • هزینه ثبت نام در دوره : 600,000 ریال ثبت نام

  • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است.
    نوع دوره : کارگاه آموزشی تاریخ ثبت : 1400/11/5
    تاریخ شروع دوره : 1400/11/15 تاریخ پایان دوره : 1401/1/26
    • بهترین خودت باش-مدیریت قلب و روح
    • عنوان محل برگزاری