• موفقیت با رویکرد دارن هاردی

 • هزینه ثبت نام در دوره : 10,000,000 ریال ثبت نام

 • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است.
  نوع دوره : دوره آنلاین تاریخ ثبت : 1400/11/21
  تاریخ شروع دوره : 1401/3/20 تاریخ پایان دوره : 1401/5/20
  • پیش نیاز این دوره

   -

  • وسایل مورد نیاز

   -

  • اهداف دوره

   -

  • مفاد درسی دوره

   جلسه اول : هدف گذاری - جلسه دوم : رسالت و معنای زندگی - جلسه سوم : مهارت تصمیم سازی و برنامه ریزی - جلسه چهارم : پرداختن به نقاط قوت و ضعف - جلسه پنجم : پشتکار - جلسه ششم : قدردانی - جلسه هفتم : مدیریت موفقیت در زندگی - جلسه هشتم : انعطاف پذیری و بازنگری خطرات احتمالی

  • موفقیت با رویکرد دارن هاردی