• موفقیت با رویکرد بیل گیتس

  • هزینه ثبت نام در دوره : 10,000,000 ریال ثبت نام

  • وضعیت دوره : فعال
    نوع دوره : دوره آنلاین تاریخ ثبت : 1400/11/21
    تاریخ شروع دوره : 1401/7/20 تاریخ پایان دوره : 1401/9/20
    • موفقیت با رویکرد بیل گیتس