• بهترین خودت باش

  • هزینه ثبت نام در دوره : رایگان ثبت نام

  • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است.
    نوع دوره : کارگاه آموزشی تاریخ ثبت : 1400/11/4
    تاریخ شروع دوره : 1400/11/15 تاریخ پایان دوره : 1401/1/26
    • بهترین خودت باش
    • عنوان محل برگزاری